آشنایی با مدیران و مسئولین

آشنایی با مدیران سازمان عمران و باز آفرینی فضا های شهری شهرداری شیراز
 
رئیس اداره مالی و اقتصادی معاون پشتیبانی
نسرین افتخار محمد مهدی یقطین
تلفن مستقیم : 38349728-071 تلفن مستقیم : 38349728-071
   
   
   
   
       
رئیس اداراه برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی   مدیریت حراست
امین یاوری اسداله اسکندری
تلفن مستقیم : 38346380-071 تلفن مستقیم : 38261680-071
داخلی : 270  
   
   
   
       
معاون اجرائی معاون فنی
علی حسین عباسی حسین اردشیری
تلفن مستقیم : 38346380-071 تلفن مستقیم : 38350729-071
داخلی : 320  
   
   
   
       
مسئول اداره مالی مسئول روابط عمومی
احسان شاکری محمد هاشم نافه فشان
تلفن مستقیم : 38358145-071 تلفن مستقیم : 38242519-071
   
   
   
   
       
       
آشنایی با مدیران سازمان عمران و باز آفرینی فضا های شهری شهرداری شیراز
 
رئیس اداره فنی رئیس اداره مصالح و ماشین آلات
سالار معصومی محمد علی محمدی
تلفن مستقیم : 38252121-071 تلفن مستقیم : 38342078-071
   
   
   
   
       
مسئول واحد تدارکات مسئول امور کنترل کیفیت
محمد مهدی آتشی حمید رضا شیرازی
تلفن مستقیم : 38342077-071 تلفن مستقیم : 38346380-071
   
   
   
   
       
مسئول واحد ایمنی و بهداشت مسئول اداره امور قراردادها
داریوش فرخی رامین فروغان
تلفن مستقیم : 38346380-071 تلفن مستقیم : 38350729-071
داخلی : 460  
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع : سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
۴۰۳۰
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
رئیس سازمان
مهندس محسن نعمت اللهی
مهندس محسن نعمت اللهی
تلفن مستقیم : 38242519-071
ساعات ملاقات با ریاست سازمان
چهار شنبه  ساعت 7:30 تا 9 صبح


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳